Başkanımız

“Hiçbir şey güven kadar güçlü değildir.”

Başkan'dan,

Varlık sebebim olan Rahmetli Annem ve Babamın, sonrasında da bu güzel ülkenin imkanlarıyla yetişmiş biri olarak; ülkeme ve milletime karşı vazifelerim var.

Sahip olduğum tecrübe ve birikimimi, kendi firmalarımla hayata geçirmek en büyük hedeflerimdendi. Bunu, uzun süredir farklı ortaklıklarımla yaparken, PAK Yatırım A.Ş. de, bu sorumluluğumu yerine getirmek için ek bir köprü mahiyetinde kuruldu.

Sivil toplum alanında aldığım farklı görev ve sorumluluklarla da, ülkeme hizmet etmek için aktif bir şekilde çalışıyorum.

Yolumuz uzun, ülkemiz için hep birlikte daha fazla çalışmaya ve işbirliğine ihtiyacımız var.

NAİL OLPAK HAKKINDA:

1961 yılında Burdur İbecik’te doğan Nail Olpak, Aydın Lisesi’nden mezun oldu. İstanbul Teknik Üniversitesi Makina Fakültesini bitiren Olpak, yüksek lisansını Yıldız Teknik Üniversitesi’nde Enerji alanında tamamladı.

İş hayatına Umar Makina A.Ş.’de başlayan Olpak, Özgün A.Ş.’de Fabrika Müdür Yardımcısı, Cankurtaran Holding’te üst düzey yönetici olarak çalıştı ve Başkan Yardımcısı olarak ayrıldı.

Nail Olpak daha sonra, NORA Elektrik A.Ş, PAK YATIRIM A.Ş. ve OMN A.Ş’yi kurdu. Halen, iki şirketin Yönetim Kurulu Başkanlığını, üçüncü şirketin Yönetim Kurulu Üyeliğini ve bu şirketlerin ortağı olduğu şirketlerin Yönetim Kurulu Üyeliğini yürütmektedir.

Nail OLPAK, yukardakilerin dışında, aşağıdaki görevlerini de sürdürmektedir;
· DEİK, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu, Yönetim ve İcra Kurulu Başkanı
· TURK EXIMBANK, Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş., Yönetim Kurulu Üyesi
· TURKCELL İletişim Hizmetleri A.Ş, Yönetim Kurulu Üyesi,
· İSTKA, İstanbul Kalkınma Ajansı, Yönetim Kurulu Üyesi
· YOİKK, Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu, Üyesi
· DTİK, Dünya Türk İş Konseyi, Başkanı
· MÜSİAD, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği, Y. İstişare Heyeti Üyesi
· UTESAV, Uluslararası Teknolojik Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Vakfı, Kurucular Kurulu Üyesi
· TUGEV, Turizm Geliştirme ve Eğitim Vakfı, Mütevelli Heyeti Üyesi
· İlim Yayma Vakfı, Kurucular Kurulu Üyesi
· Huzur Hastanesi Vakfı, Mütevelli Heyeti Üyesi
· İGETEV, İnsan Gelişimi ve Toplumsal Eğitim Vakfı, Mütevelli Heyeti Üyesi
· İstanbul Medeniyet Üniversitesi Destekleme Vakfı, Mütevelli Heyeti Üyesi
· Kandilli Kulübü Vakfı, Mütevelli Heyeti Üyesi
· TMMOB, Makine Mühendisleri Odası Üyesi
· MSMB, Mimar Sinan Mühendisler Birliği Üyesi
· ALMED, Aydın Lisesi Mezunlar Derneği Üyesi
· İTÜ Makina Fakültesi Danışma Kurulu Üyesi

Nail Olpak, MÜSİAD (Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği) 5. dönem Genel Başkanı ve MÜSİAD Yüksek İstişare Heyeti Başkanı, IBF (Uluslararası İş Forumu) Başkan Vekili, B20 Türkiye Yürütme Kurulu Üyesi, İTO (İstanbul Ticaret Odası) Meclis Üyesi, İDTM (İstanbul Dünya Ticaret Merkezi) Yönetim Kurulu Üyesi, Huzur Hastanesi Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi, ENVERDER (Enerji Verimliliği Derneği) Yönetim Kurulu Üyesi, MMG (Mimarlar Mühendisler Grubu) Yönetim Kurulu Üyesi ve (YİH) Yüksek İstişare Kurulu Üyesi, Türk Japon Üniversitesi Kurucu Heyeti Üyesi, (BTM) Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi Mütevelli Heyeti Üyesi, Muallimköy Teknoloji Bölgesi A.Ş. (Bilişim Vadisi) Yönetim Kurulu Üyesi olarak da görev yapmıştır.

Nail Olpak’a, Ahi Evran Üniversitesi ve Mehmet Akif Ersoy Üniversiteleri tarafından, Uluslararası İlişkiler dalında Fahri Doktora unvanı verilmiştir.

Evli ve birisi Mimar, diğeri Mekatronik Mühendisi iki erkek çocuk babası olan Nail Olpak, çok iyi derecede İngilizce bilmektedir.