Enerji

Pak Yatırım, farklı alanlardaki projelere yatırımlar yapan, ortaklıklar kuran bir yatırım şirketidir.

 • NARYUVA ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
 • NARBA ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
 • Narkara Elektrik Enerjisi Üretim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.
 • Naryayla Elektrik Enerjisi Üretim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.
 • Nardeniz Elektrik Enerjisi Üretim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.
 • Narma Elektrik Enerjisi Üretim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.
 • Narbel Elektrik Enerjisi Üretim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.
 • Narya Elektrik Enerjisi Üretim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.
 • Nargüven Elektrik Enerjisi Üretim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.
 • Arıkonak Elektrik Enerjisi Üretim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.
 • Kurfallı Elektrik Enerjisi Üretim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.
 • Narger Elektrik Enerjisi Üretim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.
 • Narkas Elektrik Enerjisi Üretim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.
 • Kırkkavak Elektrik Enerjisi Üretim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.