İş Ortakları

Pak Yatırım, farklı alanlardaki projelere yatırımlar yapan, ortaklıklar kuran bir yatırım şirketidir.

 • NARKARA ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
 • NARYAYLA ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
 • NARDENİZ ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
 • NARMA ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
 • NARBEL ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
 • NARYA ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
 • NARGÜVEN ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
 • ARIKONAK ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
 • KURFALLI ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
 • NARGER ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
 • NARKAS ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
 • KIRKKAVAK ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
 • NARYUVA ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
 • NARBA ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.